τι; : πάρτυ ατελές

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 στις 21.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Αντιμπατσικό κουηροτζέρτζελο

Περισσότερες πληροφορίες και αφισάκι πολύ πολύ σύντομα.

πηγή : email που λάβαμε στις 18 Νοεμβρίου 18h