Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 στις 17.00

Κύκλος αυτομορφώσεων για την ιστορία του αναρχικού κινήματος της Αργεντινής

ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ

στην κατάληψη libertatia

--

Σάββατο 26/11 | 17:00

Εμφάνιση και ανάπτυξη του αναρχικού κινήματος (1870-1910).

Σάββατο 3/12 | 17:00

Περίοδος των μεγάλων συγκρούσεων με κράτος και κεφάλαιο - Εσωτερικές διαμάχες και σταδιακή συρρίκνωση του κινήματος (1910-1940).

Σάββατο 10/12 | 17:00

Άλλες όψεις του αναρχικού κινήματος: κουλτούρα, ελευθεριακή εκπαίδευση, αγώνας ενάντια στην πατριαρχία.

--

libertatiasquat.blogspot.com | libeexrtatia_sexquat@risexeup.net

Λ. Στρατού 19 & Σαρανταπόρου | Λεωφορεία: 3, 7, 10, 11, 31, 39, 58 | Στάση: Ευζώνων