Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 στις 19.30

Τέχνη & Αντιτέχνη σε θολούς καιρούς

Εκδήλωση|Συζήτηση: "Τέχνη & Αντιτέχνη σε θολούς καιρούς"

Σάββατο 26/11/22, 7:30μ.μ.

Κατάληψη Παραρτήματος

Συντακτική ομάδα Φερτά Υλικά

https://fertaylika.org/

fertexaylika@gexmail.com

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Νοεμβρίου 21h