τι; : γλέντι θεματική : από :

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022 στις 21.00

Ρεμπέτικο Γλέντι

Ρεμπέτικο Γλέντι οικονομικής ενίσχυσης μετά την εκδήλωση για την εκπαιδευτική αναδιάθρωση

διοργάνωση : Αυτόνομη Μαθητική Συλλογικότητα Gatto Nero

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Νοεμβρίου 17h


Ρεμπέτικο Γλέντι οικονομικής ενίσχυσης της συλλογικότητας μετά την εκδήλωση για την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση

Αυτόνομη Μαθητική Συλλογικότητα Gatto Nero

πηγή : email που λάβαμε στις 27 Νοεμβρίου 02h