Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 στις 22.00

Ρεμπέτικο γλέντι

Προπολεμικό ρεμπέτικο
με τους Μήτσο και Αλέξη

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 | 22:00

στην Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37

Μπροστά στην επίθεση του κράτους στις καταλήψεις,
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ!

ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ

Μετά την λήξη του προγράμματος θα ακολουθήσει open jam.
Φέρτε τα όργανά σας

Ανοιχτή Συνέλευση της Κατάληψης Λέλας Καραγιάννη 37