τι; : γλέντι ατελές

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 στις 21.00

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

Ρεμπέτικο γλέντι με τους "Παγαπόντες" για τα δικαστικά έξοδα των 51

Ρεμπέτικο γλέντι με τους παγαπόντες για τα δικαστικά έξοδα των 51

Αφίσα θα κυκλοφορήσει σύντομα

πηγή : email που λάβαμε στις 23 Νοεμβρίου 14h