Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 στις 19.00

Ανοιχτή συνέλευση Κοινωνικής Κουζίνας

πηγή : https://www.facebook.com/people/Δελτίο-Αντιπλ…