Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 στις 16.00

Ανοιχτή Συνέλευση Ελευθεριακού Σχήματος Πα.Μακ.

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Νοεμβρίου 11h