Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 στις 20.00

Κάλεσμα για ανοιχτή αναρχική/αντιεξουσιαστική συνέλευση

Οι ανοιχτές συνελεύσεις είναι σημαντικό εργαλείο του α/α "χώρου". Αποτελούν τον τόπο και τον χρόνο να συναντηθούν διάφορες τάσεις του "χώρου" καθώς και συντρόφια που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα, να πειραματιστούν με το εργαλείο της συνέλευσης και τις αναλύσεις της αναρχίας και της αντιεξουσίας. Με σκοπό όλα μαζί να οξύνουμε τις αναλύσεις και τις πρακτικές μας, για το γκρέμισμα του υπάρχοντος κόσμου.

Προταγματικά μία τέτοια συνέλευση φέρει αντισεξιστικά, αντιφασιστικά, αντικρατικά, αντιεξουσιαστικά και αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά σε ένα οριζόντιο και αντιιεραρχικό πλαίσιο. Αυτονόητα, αποκλείονται άτομα που εκμεταλλεύονται ανθρώπινη εργασία.

Η συνέλευση καλείται στην κατάληψη Αντιβίωση θεωρώντας οτι οι καταλήψεις και οι αυτοοργανωμένοι χώροι είναι τα σπίτια του αγώνα και πρέπει να διατηρούνται ζωντανά.

Πρώτη συνέλευση την Τετάρτη 07/12 στις 20:00 στην κατάληψη Αντιβίωση για να κουβεντιάσουμε τον τρόπο λειτουργίας της και τις πολιτικές ανάγκες που θα θέλαμε να καλύψει.

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Νοεμβρίου 14h