Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 στις 20.00

Δεύτερη διεπιστημονική συζήτηση στα μαθηματικά

Σ' αυτό το μικρό κύκλο τριών συζητήσεων θα επιχειρηθεί μια κριτική των κυρίαρχων πεποιθήσεων και εναλλακτική επιστημολογική προσέγγιση σε αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως η φύση των μαθηματικών θεωριών, η φιλοσοφική τους εκτίμηση, η σχέση τους με τη φυσική και η διδασκαλία τους.

Δεύτερη συζήτηση: "Πού αλλού μπορεί να υφίσταται η «αλήθεια» των αξιωμάτων της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, παρά στις ιστορικές αντιλήψεις για τα σχήματα μέσα στο φυσικό χώρο;"

πηγή : http://politistikokentrovirona.blogspot.com/2…