Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 στις 21.00

fem bar / οικ. ενίσχυσης

Μετά την πορεία ενάντια στην έμφυλη βία, fem bar στη λέσχη αναιρέσεις [Ζαλίκη 7, μετά την πλ. Αριστοτέλους]

fb event: https://fb.me/e/49gEhctUi

πηγή : email που λάβαμε στις 25 Νοεμβρίου 13h