Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στις 18.00

Τέταρτη συνάντηση για τη δημιουργία αντί ιεραρχικής εκπαιδευτικής δομής στα Ζιζάνια

Τους πρώτους μήνες λειτουργίας των Ζιζανίων τον Απρίλιο του 2021 οργανωσαμε μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Εκείνη την περίοδο αναγνωρίσαμε την ανάγκη και την αξία ανταλλαγής γνώσεων μέσα στις κοινότητές μας. Η εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ενάντια στα καπιταλιστικά, πατριαρχικά και ρατσιστικά συστήματα εξουσίας και καταπίεσης.Η εκπαίδευση, ή αλλιώς η βασική ανάγκη των ανθρώπων να αναπτυχθούν πνευματικά, δεν είναι προσβάσιμη σε όλα. Το εκπαιδευτικό σύστημα προτεραιοποιεί και επικεντρώνεται στη δημιουργία εργατών/-τριών και όχι στην κάλυψη της πραγματικής ανάγκης για προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων μέσα στο πλαίσιο μιας κοινότητας. Αυτή η κατάσταση επιβάλλει αποκλεισμούς, ειδικά για τα μη ελληνόφωνα άτομα -κάτι πολύ συνηθισμένο στη γειτονιά της Βικτώριας.

Ακόμα κι αν οι άνθρωποι καταφέρουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ρατσιστικής διαδικασίας παροχής ασύλου και να αποκτήσουν πρόσβαση στο δημόσιο σχολείο, θα αντιμετωπίσουν ένα περιβάλλον, όπου μπορεί να κάθονται για έξι ώρες συνεχόμενα και να παρακολουθούν μαθηματικά, λογοτεχνία και φυσικές επιστήμες σε μια γλώσσα την οποία δεν κατανοούν ακόμα.Εξαιτίας της υποστελέχωσης στη δημόσια εκπαίδευση δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι, για να λάβουν τα μαθητά την κατάλληλη υποστήριξη. Αντί για την κάλυψη των αναγκών και την παροχή κινήτρων για μάθηση, το μόνο που λαμβάνουν από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι η επιβολή της πειθαρχίας.Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια με το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης για τα πανεπιστήμια, το οποίο βασίζεται στις ίδιες αρχές αλλά είναι ακόμα πιο ελιτίστικο και ακολουθεί τη λογική του κέρδους.Το ποιος καταφέρνει να ολοκληρώσει σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από το ποιος μπορεί να πληρώσει για πρόσθετα μαθήματα και πανεπιστημιακά δίδακτρα.

Στηρίζουμε τον αγώνα τον φοιτητών για ένα ανοικτό πανεπιστήμιο χωρίς κρατικό έλεγχο.Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου όπου όλα θα μπορούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας σε μια πιο οριζόντια βάση, έναν χώρο στον οποίο θα μπορούμε να πολεμήσουμε την ανταγωνιστικότητα και τις διακρίσεις που προωθεί το καπιταλιστικό σύστημα μέσα από τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια.Γι' αυτόν τον λόγο απευθύνουμε κάλεσμα σε άτομα και συλλογικότητες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική δομή των Ζιζανίων.

Η επόμενη συνάντηση της δομής θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου, 18:00 η ώρα στα Ζιζάνια (γωνία Φυλής και Φερών).Σε αυτή τη συνέλευση θα συζητηθούν πρακτικά ζητήματα σχετικά με τα μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, τα οποία έχουμε δεσμευτεί να ξεκινήσουμε εκ νέου. Παράλληλα, θα συζητηθεί πρόταση για την έναρξη μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.Η συνέλευση είναι ανοιχτή σε ιδέες/προτάσεις που αφορούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα Ζιζάνια.

[eng]

In the opening months of Zizania in April 2021, we were facilitating Greek and English language classes. In this period we recognised the need and value of knowledge sharing withing our communities. Education is an important tool against the capitalist, patriarchical and racist system. Education, or the basic need of people to develop intellectually, is not accessible for everyone. The focus and priority of the educational system is to create workers - not to cover the actual needs of people for self-development within a community. This creates exclusion, especially for non-Greek speakers (something very common in the neighborhood of Viktoria)

Even if people manage to pass the barriers of the racist asylum process and access public school, they will be faced with a school system where they might sit for 6 hours in a row doing maths, literature or science in a language that they don't speak yet. Because of the understaffing in public education, there are not enough resources to receive proper support. Rather than fulfilling their intellectual needs and motivations for learning, all they receive is the imposition of discipline. The situation has been aggravated during the last years with the Greek government's neoliberal program for the universities which is built on the same logic but is even more exclusionary and rooted in a profit driven mentality. Who succeeds in finishing formal higher education, will increasingly be based on who can afford to pay for extra lessons and university fees.

We support the struggle of the students for an open university without state control.We aim to create a space open to everybody where we can share our knowledge on a more horizontal basis, where we can fight the competitiveness and discrimination promoted by the capitalist system through cooperation and mutual aid. For this reason, we have decided to make an open call for individuals and collectives interested to participate in the education structure of Zizania.

The next open meeting will be in Zizania (corner of Fylis/Feron) on Friday 2.12.2022 at 18.00. In this assembly we will discuss the practicalities of the Greek and English classes which we have already made a commitment to restart. We will also discuss a proposal to start after-school homework support for primary, elementary and high school kids. The meeting is open for other proposals/ideas for education based activities in Zizania through the education structure.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/89350/