Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 στις 15.00

Ανοιχτή συνέλευση αυτοοργανωμένου σχήματος αρχιτεκτονικής