Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010 στις 20.00

Προβολή: Coup de tete

H πρώτη προβολή ταινίας για φέτος είναι η γαλλική: ¨κεφαλιά ψαράκι¨.

επικοινωνία : 

πηγή : http://indy.gr/calendar/probol-tainias-5