τι; : πάρτυ ατελές

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 στις 23.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης Θεατρικής Ομάδας Φυσικού

Πάρτυ για την οικονομική ενίσχυση της Θεατρικής Ομάδας Φυσικού

details coming soon

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Ιανουαρίου 19h