Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 στις 16.30

Κινητοποίηση ενάντια στην πειθαρχική δίωξη της αγωνίστριας δικηγόρου Αντωνίας Λεγάκη

Συνεχίζεται ο αγώνας για να σταματήσει κάθε πειθαρχική δίωξη της αγωνίστριας δικηγόρου Αντωνίας Λεγάκη

Την Τετάρτη 25 του Γενάρη στις 16.30 στο πειθαρχικό του Δικηγορικού Σύλλογου Αθήνας (ΔΣΑ) συνεχίζεται η συζήτηση για τη δίωξη της αγωνίστριας δικηγόρου Αντωνίας Λεγάκη.

Όλες/οι την Τετάρτη 25 του Γενάρη στις 16.30 στην κινητοποίηση έξω από τα γραφεία του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).

Πρωτοβουλία Εργαζομένων και Ανέργων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση

πηγή : https://erganidekp.wordpress.com/2023/01/20/σ…