Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 στις 21.00

Femme rap bar οικονομικής ενίσχυσης

Femme rap bar για την οικονομική ενίσχυση του χώρου.

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Ιανουαρίου 14h