Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 στις 19.00

Πρέπει να μιλήσουμε για τα pushbacks | Συζήτηση και πολιτικό καφενείο

Σάββατο, 28/01, στις 19:00, στην κατάληψη στο μπίνειο

Θα υπάρχει διαθέσιμο φαγητό από την ομάδα No Border Kitchen

___________________________________

We have to speak about pushbacks | Discussion and political kafeneio

Saturday, 28/01, at 19:00, in mpineio squat

Food by No Border Kitchen will be availble at the place

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Ιανουαρίου 20h