Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 στις 21.00

Rap Live Οικ. Ενίσχυσης για τα ιατρικά έξοδα συντρόφου μετα απο φασιστική επίθεση

Lineup:

  • Δαιμόνιο
  • 0-100 Σειρένε x JAUL
  • Stolen Mic
  • Χωρίς Κανόνα x .morelli

+Tek after party

•Δαιμόνιο b2b Τρως Φως

Πρωτοβουλία Αλλυλεγγύης για ιατρικά έξοδα

πηγή : email που λάβαμε στις 25 Ιανουαρίου 15h