Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 στις 21.00

Προβολή ταινίας, BABADOOK από την ομάδα αυτομόρφωσης κχυ, ΠΙΚΠΑ

πηγή : email που λάβαμε στις 27 Ιανουαρίου 11h