Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 στις 20.00

Φολκ Πανκ Λίνουξ Μπαρ

Bar οικονομικής ενίσχυσης του gizmo_lab, του hacklab που στεγάζεται στο κοινωνικό κέντρο Ovradera.

gizmolab.net