Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 στις 21.00

Προβολή της ταινίας "Καλά χριστούγεννα" + πολιτικό καφενείο

αντιπολεμική ταινία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα

"Διαρκής Αγώνας" για την ταξική απελευθέρωση