Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 στις 21.00

(Δε θα γίνει) Hip Hop Bar

Το σημερινό χιπχοπ μπαρ δε θα γίνει. Συνεχίζουμε από 24/2 με χιπχοπ 2ήμερο.

Κείμενο χιπχοπ μπαρ Παρασκευής