Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 στις 19.00

Συζήτηση για το βιβλίο του Άγγελου Τσέκερη "Λίγος εμφύλιος ακόμα"

πηγή : https://www.sekonline.gr/