Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 στις 20.00

Αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

στην κατάληψη κτήματος πραποπούλου

για γνωριμία, συζήτηση, ψυχαγωγία

Πέμπτη 9/2 & Πέμπτη 23/2

μετά τις 20.00

Οι καταλήψεις μας είναι μέσο αγώνα. Μια εδαφικοποίηση των αντιεξουσιαστικών σχέσεων και συνειδήσεων που πλάθονται σε αυτές. Σχέσεις και συνειδήσεις που έρχονται σε ρήξη με τις γειτονιές των τραπεζοκαθισμάτων και των ελεγχόμενων χώρων. Σχέσεις και συνειδήσεις, που απέναντι στο θάνατο του αυθόρμητου και μιας ζωής πολλαπλών καταπιέσεων, δημιουργούν ανταγωνιστικές πραγματικότητες.

Μέσα στην κυρίαρχη πραγματικότητα όπου οι βασικές ανάγκες μοιάζουν πολυτέλεια, οι επαγγελματίες πολιτικοί ετοιμάζουν τις προεκλογικές τους καμπάνιες, τα κράτη συνεχίζουν την αναβάθμιση των κατασταλτικών θεσμών τους και τα αφεντικά καταστρέφουν κάθε σπιθαμή ελεύθερης γης, αυτές τις σχέσεις και τις συνειδήσεις είναι που καλούμαστε να εμβαθύνουμε και προσδοκούμε να δυναμώσουμε.

Τα έσοδα του καφενείου αυτού του μήνα θα διατεθούν για την κάλυψη δικαστικών εξόδων συντρόφισσας.

Αναρχική/αντιεξουσιαστική συλλογικότητα Σε τροχιά σύγκρουσης // Αντιεξουσιαστική συνέλευση Σεμπρεβίβα

πηγή : https://praposquat.espivblogs.net/
πηγή : email που λάβαμε στις 6 Φεβρουαρίου 15h