Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 στις 20.00

Προβολές Τετάρτης

Πρόγραμμα Προβολών Ιανουαρίου - January Screenings Programme

Κάθε Τετάρτη στις 20:00 - Every Wednesday at 20:00

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου: Bal (2010)

Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου: Paradise: Hope (2013)

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου: The Trial (1962)

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου: Sorry to Bother You (2018)

Στις 19:00 - At 19:00

Λειτουργία Βιβλιοθήκης-Κινηματικού Βιβλιοπωλείου της Κατάληψης στο Μπίνειο κ συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για το Δίκτυο Αλληλοβοήθειας Λέσβου

Open library and bar. All proceeds from bar go to Mutual Aid Network (also accepting contributions).

πηγή : https://mpineio.vrahokipos.net/afises/2023/02…