τι; :

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

[Αθήνα] Κατάληψη ΡΕΞ

πηγή : https://twitter.com/laf_portal