τι; : ατελές

Σάββατο 15 Ιουλίου 2023 στις 21.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Γενέθλια Χιπ Χοπ Καφενέ

Όπως κάθε Ιούλιο γιορτάζουμε τα γενέθλια του Χιπ Χοπ Καφενέ.

Περισσότερες πληροφορίες και αφίσα, σύντομα.

πηγή : https://www.facebook.com/events/1344153003053…
πηγή : email που λάβαμε στις 14 Φεβρουαρίου 02h