Σάββατο 13 Μαίου 2023 στις 22.00

Post Punk Live

Είσοδος ελεύθερη οικονομική ενίσχυση απαραίτητη

Παραβιαστικές, σεξιστικές, ρατσιστικές,ομοφοβικές, τρανσοφοβικές και κάθε είδους εξουσιαστικές συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές και θα αντιμετωπιστούν αναλόγως !