Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 στις 21.00

Άνοιγμα Εκλάμψεων

Ανοιχτός χώρος βιβλίου: βιβλιοθήκη, μπαρ, αναγνωστήριο

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/eklampseis

πηγή : email που λάβαμε στις 1 Μαρτίου 01h