Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 στις 19.00

Καφενείο: τα βήματα των θηλυκοτήτων του χθες, ανοίγουν το δρόμο

Καφενείο Rabbia Viola: τα βήματα των θηλυκοτήτων του χθες, ανοίγουν το δρόμο για τα κινήματα του σήμερα