τι; : προβολή θεματική : από :

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 στις 20.00

Προβολές Τετάρτης: Chungking express

Πρόγραμμα Προβολών Ιανουαρίου - January Screenings Programme

Κάθε Τετάρτη στις 20:00 - Every Wednesday at 20:00

Τετάρτη 01 Μαρτίου: Pink Flamingos (1972)

Τετάρτη 08 Μαρτίου: Sorry We Missed You (2019)

Τετάρτη 15 Μαρτίου: Tekkonkinkreet (2006)

Τετάρτη 22 Μαρτίου: Chungking Express (1994)

Τετάρτη 29 Μαρτίου: El Fotographo de Mauthausen (2018)

Στις 19:00 - At 19:00

Λειτουργία Βιβλιοθήκης-Κινηματικού Βιβλιοπωλείου της Κατάληψης στο Μπίνειο κ συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για το Δίκτυο Αλληλοβοήθειας Λέσβου

Open library and bar. All proceeds from bar go to Mutual Aid Network (also accepting contributions).

πηγή : https://mpineio.vrahokipos.net/afises/2023/03…