τι; : πάρτυ θεματική : από :

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 στις 22.00

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης της θεατρικής ομάδας ΜωβΑμόκ

Η θεατρική ομάδα ΜωβΑμόκ διοργανώνει πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Μαρτίου 19h