Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 στις 20.00

Προβολή ταινίας: Kobane

Προβολή ταινίας:

"Kobane"

Πέμπτη 23/3 20:00

στο Κοινωνικό Κέντρο Ovradera

Επισκόπου Αμβροσίου 3 - περιοχή Αντιγονιδών

Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης

lib_exthess@hoextmail.coexm
libertasalonica.wordpress.com