Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 στις 20.00

Ανοιχτή αναρχική/αντιεξουσιαστική συνέλευση

Θεματική αυτής της συνέλευσης: κρατικές δολοφονίες με αφορμή την κρατική δολοφονία στα Τέμπη.

Οι ανοιχτές συνελεύσεις είναι σημαντικό εργαλείο του α/α "χώρου". Αποτελούν τον τόπο και τον χρόνο να συναντηθούν διάφορες τάσεις του χώρου καθώς και συντρόφια που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα, να πειραματιστούν με το εργαλείο της συνέλευσης και τις αναλύσεις της αναρχίας και της αντιεξουσίας. Με σκοπό όλα μαζί να οξύνουμε τις αναλύσεις και τις πρακτικές μας, για το γκρέμισμα του υπάρχοντος κόσμου.

Προταγματικά μία τέτοια συνέλευση φέρει αντισεξιστικά, αντιφασιστικά, αντικρατικά, αντιεξουσιαστικά και αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά σεένα οριζόντιο και αντιιεραρχικό πλαίσιο. Αυτονόητα, αποκλείονται άτομα που εκμεταλλεύονται ανθρώπινη εργασία.

Η συνέλευση καλείται στην κατάληψη Αντιβίωση θεωρώντας οτι οι καταλήψεις και οι αυτοοργανωμένοι χώροι είναι τα σπίτια του αγώνα και πρέπει να διατηρούνται ζωντανά.

Κάθε Τετάρτη στις 20:00 στην κατάληψη Αντιβίωση.

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Μαρτίου 22h