τι; : προβολή θεματική : από :

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 στις 20.00

Προβολές Inclusive Videodance (Συμπεριληπτικού χορού)

προβολές videodance, short documentaries, films, performances σχετικά με τον συμπεριληπτικό χορό.

Κατάληψη Ολύμπια: Συντονισμός Εργαζομένων και Σπουδαστών στο Χώρο του Χορού

πηγή : email που λάβαμε στις 16 Μαρτίου 00h