τι; : εκδήλωση, καφενείο θεματική : από : ατελές

Σάββατο 1 Απριλίου 2023 στις 19.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Εκδήλωση & Bar οικονομικής ενίσχυσης

Εκδήλωση & bar οικονομικής ενίσχυσης της ομάδας μπύρας Σχολείου

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα

πηγή : email που λάβαμε στις 16 Μαρτίου 15h