τι; : μάθημα θεματική : από :

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 στις 13.00

Αντιμάθημα: Connecting Bodies round II

Κατάληψη Ολύμπια: Συντονισμός Εργαζομένων και Σπουδαστών στο Χώρο του Χορού

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Μαρτίου 12h