τι; : μάθημα θεματική : από :

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 στις 13.00

Κατακόρυφα-Handbalancing αντιμαθημα

Κατάληψη Ολύμπια: Συντονισμός Εργαζομένων και Σπουδαστών στο Χώρο του Χορού

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Μαρτίου 12h