τι; : μάθημα θεματική : από :

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 στις 16.00

Squat Rhythm Fusion Movement χορός καποέιρα μουσική αντιμάθημα

Κατάληψη Ολύμπια: Συντονισμός Εργαζομένων και Σπουδαστών στο Χώρο του Χορού

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Μαρτίου 12h