τι; : πορεία, συγκέντρωση θεματική : από :

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 στις 18.30

Συγκέντρωση ενάντια στην ακρίβεια, τις ιδιωτικοποιήσεις, τον αυταρχισμό

Πάνω οι μισθοί, οι συντάξεις μας και η Ειρήνη των λαών!,

Κάτω τα όπλα, οι τιμές και τα κέρδη τους !

Παιδεία, υγεία, μεταφορές, ρεύμα και νερό, δημόσια να γίνουν, ανήκουν στον λαό!

Εργατικά σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα , σωματεία συνταξιούχων

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Μαρτίου 18h