Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 στις 21.30

Tσάι και συμπάθεια

Η Ψυχοκοινωνική ομάδα του ΚΧΥ (Κοινωνικού χώρου για την υγεία) σας καλεί κάθε Τετάρτη 21:30 στο χώρο του ΠΙΚΠΑ .

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πυρήνα ατόμων που θα συζητά και θα αναλύει θέματα ψυχολογικής φύσεως εμπνευσμένα κάθε φορά από τις ανάγκες των ατόμων που θα την απαρτίζουν.

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Μαρτίου 08h