τι; :

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

Προγραμμα Εβδομαδας Ζιζανια - Zizania Schedule

Πρόγραμμα κατάληψης, κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια, 20/03-26/03. Φυλής Φερρών, Βικτώρια, zizaexnia@riseexup.net // Squat schedule 20/03-26/03. Zizania squatted social center, Fylis and Feron, Viktoria, zizaexnia@riseexup.net

post image

ΤΡΙΤΗ

11:00 Μαθήματα Αγγλικών

18:30 Μάθημα Ελληνικών

Στα Ζιζάνια έχουμε μαθήματα αγγλικών και ελληνικών σε ένα περιβάλλον μάθησης που θα μοιραζόμαστε μαζί και θα είναι διαδραστικό, όπου προσπαθούμε να σπάσουμε το διαχωρισμό μεταξύ μαθήτριας και δασκάλας. Δεν είμαστε επαγγελματίες δασκάλες και πιστεύουμε ότι η διδασκαλία είναι μια μορφή αλληλεγγύης και ανταλλαγής δεξιοτήτων μεταξύ των ανθρώπων. Καλούμε τους μαθητές να βοηθήσουν στη διαμόρφωση των μαθημάτων με βάση τις ανάγκες τους. Δεν υπάρχουν επίσημες προϋποθέσεις συμμετοχής και δεν θα λάβετε δίπλωμα. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και ανοιχτά για όλα/ες/ους. Οι γλώσσες των συντονιστριών θα είναι τα αγγλικά και τα ελληνικά.

19:00 Συνέλευση Solidarity With Migrants

ΤΕΤΑΡΤΗ

19:00 Ανοιχτή συνέλευση για την εκμετάλλευση των μεταναστών στην εργασία τους

Η συνέλευση προσπαθεί να δώσει στους μετανάστες ένα χώρο για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να αναλάβουν δράση ενάντια στη συνεχιζόμενη εκμετάλλευση.

ΠΕΜΠΤΗ

11:00 Μάθημα Ελληνικών

20:00 Μπαρ, 21:00 Προβολή Ταινίας+ Συζήτηση+

//////////

[ENGLISH]

TUESDAY

11:00 English Class

18:30 Greek Class

In Zizania we are having English and Greek classes in a shared and interactive learning environment, where we try to break the divide between student and teacher. We are not professional teachers and we believe teaching is a form of solidarity and skill sharing between people. We invite students to help shape the lessons based on their needs. There are no formal requirements to participate and you will not receive a diploma. The classes are free and open to all people. The languages of the facilitators will be English

19:00 Solidarity With Migrants Assembly

WEDNESDAY

19:00 Open Assembly about the exploitation of migrants in their work.

The assembly tries give migrants a space to share their experiences and tries to find a way of getting into action against the ongoing exploitation.

THURSDAY

11:00 Greek Class

20:00 Bar, 21:00 Film screening+ discussion

Εικόνες:

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1624389/