Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 στις 10.30 πμ

2 καλέσματα : 1 2

Συγκέντρωση φοιτητών Γεωπονίας ΔΙΠΑΕ για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα

Κινητοποίηση των φοιτητών Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νέων Γεωπονικών τμημάτων

Εχθές, ημέρα Δευτέρα 20/03/2023, μετά από γενική συνέλευση φοιτητών και αποφοίτων του Γεωπονικού τμήματος του ΔΙΠΑΕ πάρθηκε η απόφαση για την εκτέλεση κατάληψης την Τρίτη 21/03/2023 και την Τετάρτη 22/03/2023 (ημέρα ψήφισης της τροπολογίας για τα νέα Γεωπονικά τμήματα). Οι περεταίρω κινητοποιήσεις θα εξαρτηθούν από την παρουσίαση της τροπολογίας που αφορά τα νέα γεωπονικά τμήματα και την απονομή στους αποφοίτους της δυνατότητας άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου.

Με τις διατάξεις των νόμων 4559/2018 ( Α' 142 ), 4589/2019 ( Α' 13 ), 4610/2019 ( Α' 70 ) και του ΠΔ 52/2022 ( Α' 131 ) ιδρύθηκαν και λειτουργούν σήμερα τα εξής νέα πανεπιστημιακά τμήματα Γεωπονικής κατεύθυνσης:

  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, τμήμα Γεωπονίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών : Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
  • Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας και Τμήμα Επιστήμης Ζωικής παραγωγής
  • Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών : Τμήμα Γεωπονίας και Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας
  • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας
  • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας
  • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας

Για τους πτυχιούχους των ως άνω πανεπιστημιακών τμημάτων και για τους φοιτητές που πρόκειται να ολοκληρώσουν επιτυχώς το πενταετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Γεωπονικής κατεύθυνσης κι έλαβαν ή πρόκειται να λάβουν πτυχίο Γεωπόνου, δεν έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα (21/03/2023) ένα σχέδιο νόμου που να διασφαλίζει την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Μάλιστα, από τον Ιούνιο του 2021 υπάρχουν φοιτητές που έχουν περατώσει τις σπουδές του νέου προγράμματος σπουδών και δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωπόνου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος είναι ένα από τα πανεπιστήμια που μετά από αξιολόγηση της ΕΘΑΑΕ έχει λάβει πιστοποίηση με βαθμολογία Α. Η εν λόγω έκθεση πρόκειται να δημοσιοποιηθεί σύντομα και διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση του προγράμματος του τμήματος με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών της ΕΘΑΑΕ.

Είναι καιρός λοιπόν, τα πτυχία και οι σπουδές μας να αποκτήσουν αναγνώριση στην αγορά εργασίας και επιτέλους να αποκτήσουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα που αυτοδίκαια μας αρμόζουν. Οι φοιτητές /τριες του τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Καλούμε σε συγκέντρωση στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης την Τετάρτη 22/03, στις 10:30, ενώ θα ακολουθήσει πορεία.

πηγή : email που λάβαμε στις 21 Μαρτίου 14h


στήριξη των γεωτεχνικών τμημάτων για τη κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων για άσκηση εργασίας

πηγή : email που λάβαμε στις 21 Μαρτίου 13h