Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 στις 20.00

Fem bar Witches Fight Back

ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΕΝΟΣ ΔΕΝ ΚΡΙΝΟ ΜΠΑΡ

Την Πέμπτη 23/03 μετά τις 20:00, κάνουμε μαγισσομάζωξη στο νέο Στέκι Μεταναστ(ρι)ών στην Βαλαωρίτου 20 (6ος όροφος) , για να γιορτάσουμε τα προεόρτια...

Ο χώρος είναι προσβάσιμος και κατάλληλα διαμορφωμένος για άτομα με αμαξίδιο.
Ρατσιστικές/ομοφοβικές/τρανσφοβικές συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές.

Full text in English:
On Thursday 23/03 after 20:00 we are witchgathering at the new Migrants' Place of Thessaloniki at Βαλαωρίτου 20 (6th floor) to celebrate.

The place is accessible and properly designed for people with wheelchair.
Racist/homophobic/transphobic attitudes are not welcomed.