Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 στις 13.00

[αναβάλλεται] Μικροφωνική ενάντια στον εξευγενισμό

[αναβάλλεται] ενάντια στον εξευγενισμό και την επίθεση στο δημόσιο χώρο
\
[postponed] against gentrification and the attack on public space