Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 στις 14.00

Καφενείο Ρομά & μπαλαμών

Κατειλημμένο Κοινωνικό Κέντρο Ζιζάνια (Φυλής & Φερών)

Κυριακή 26 Μαρτίου, 2μμ

Image

πηγή : https://twitter.com/MigrantsSoli/status/16385…