Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 στις 17.00

Ανοιχτή Συνέλευση για το Δεύτερο Αυτοοργανωμένο Pride

H διαδικασία για την διογράνωση του 2ου αυτοοργανωμένου Pride στα Γιάννενα να λαμβάνει χώρα κάθε Κυριακή 5 η ώρα στην κατάληψη Αντιβίωση .Η συνέλευση λειτουργεί οριζόντια χωρίς ιεραρχία και λαμβάνει αποφάσεις μέσω της συνδιαμόρφωσης.Σας καλούμε ολα να συμμετάσχετε σαν άτομα.