τι; :

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

Πρόγραμμα εβδομάδας Ζιζάνια - Zizania schedule

[27/03-02/04] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΖΙΖΑΝΙΑ - ZIZANIA SCHEDULE

από Ζιζάνια

Πρόγραμμα κατάληψης, κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια, 27/03-02/04. Φυλής Φερρών, Βικτώρια, zizaexnia@riseexup.net // Squat schedule 27/03-02/04. Zizania squatted social center, Fylis and Feron, Viktoria, zizaexnia@riseexup.net

ΤΡΙΤΗ

18:30 Μάθημα Ελληνικών

Στα Ζιζάνια έχουμε μαθήματα αγγλικών και ελληνικών σε ένα περιβάλλον μάθησης που θα μοιραζόμαστε μαζί και θα είναι διαδραστικό, όπου προσπαθούμε να σπάσουμε το διαχωρισμό μεταξύ μαθήτριας και δασκάλας. Δεν είμαστε επαγγελματίες δασκάλες και πιστεύουμε ότι η διδασκαλία είναι μια μορφή αλληλεγγύης και ανταλλαγής δεξιοτήτων μεταξύ των ανθρώπων. Καλούμε τους μαθητές να βοηθήσουν στη διαμόρφωση των μαθημάτων με βάση τις ανάγκες τους. Δεν υπάρχουν επίσημες προϋποθέσεις συμμετοχής και δεν θα λάβετε δίπλωμα. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και ανοιχτά για όλα/ες/ους. Οι γλώσσες των συντονιστριών θα είναι τα αγγλικά και τα ελληνικά.

19:00 Συνέλευση Solidarity With Migrants

ΠΕΜΠΤΗ

11:00 Μάθημα Ελληνικών

17:00-20:00 Ανοιχτή κατάληψη παιχνίδια με χαρτιά, δανειστική βιβλιοθήκη, χαριστικό παζάρι.

//////////

[ENGLISH]

TUESDAY

18:30 Greek Class

In Zizania we are having English and Greek classes in a shared and interactive learning environment, where we try to break the divide between student and teacher. We are not professional teachers and we believe teaching is a form of solidarity and skill sharing between people. We invite students to help shape the lessons based on their needs. There are no formal requirements to participate and you will not receive a diploma. The classes are free and open to all people. The languages of the facilitators will be English

19:00 Solidarity With Migrants Assembly

THURSDAY

11:00 Greek Class

17:00-20:00 Open hours of the squat Free shop, library, and card games.

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1624522/