Σάββατο 1 Ιουλίου 2023 στις 20.00

Ανοιχτή συνέλευση δικτύου ενάντια στην ακρίβεια στα νότια

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Μαρτίου 13h